Vrijheid van onderwijs in de media

Vanaf begin 2010 is enkele jaren op deze website maandelijks een overzicht gepubliceerd van artikelen die de afgelopen maand in de media verschenen zijn rond het thema vrijheid van onderwijs.


 • 2013-10-01
  Over onderwijsvrijheid is voortdurend veel te doen in de politiek. Welke thema’s staan de komende maanden centraal? Leerlingenvervoer Een Kamermeerderheid is voorstander om het leerlingenvervoer om religieuze redenen af te schaffen. Dit moet 10 miljoen per jaar opleveren. Religie is e... Lees verder>>>
   
 • 2011-10-19
  Dit is de oktoberbijdrage van de maandelijkse artikelenserie die handelt over nieuwsberichten en opiniestukken over de vrijheid van onderwijs in de media. In afgelopen drie maanden is er geen bijdrage over het thema vrijheid van onderwijs verschenen. Dit heeft als oorzaak dat het erg rustig... Lees verder>>>
   
 • 2011-06-17
  Dit is de junibijdrage van de maandelijkse artikelenserie die handelt over nieuwsberichten en opiniestukken over de vrijheid van onderwijs in de media. In de maand mei is er geen bijdrage over dit thema verschenen. Dit heeft als oorzaak dat het erg rustig is in de media hieromtrent. Het lijkt nie... Lees verder>>>
   
 • 2011-04-27
  Dit is de aprilbijdrage van de maandelijkse artikelenserie die handelt over nieuwsberichten en opiniestukken over de vrijheid van onderwijs in de media. In de afgelopen periode werd in de media uitgebreid gediscussieerd over de school in Volendam die niet toestaat dat meisjes hoofddoeken ... Lees verder>>>
   
 • 2011-03-11
  Dit is de maartbijdrage van de maandelijkse artikelenserie die handelt over de vrijheid van onderwijs in de media. Vorige maand was er veel commotie over het nieuws dat dit kabinet geen prioriteit geeft aan het tegengaan van zwarte scholen. Deze maand vond dan eindelijke het spoeddebat over d... Lees verder>>>
   
 • 2011-02-16
  Het grote nieuws van de afgelopen maand is natuurlijk dat minister Van Bijsterveld in gesprek met de Volkskrant verklaarde dat het bestrijden van de segregatie op scholen geen prioriteit van dit kabinet meer is. Dit betekent een radicale breuk met eerder kabinetten die daartoe wel allerlei pil... Lees verder>>>
   
 • 2011-01-21
  Rond de kerstdagen verscheen er een artikel in de Volkskrant waarin de jongerenafdeling van de PvdA weer eens pleit voor afschaffing van het bijzonder onderwijs. Alle oude, en reeds weerlegde argumenten worden weer eens van stal gehaald en opgenoemd. Hierop is gereageerd door enkele personen... Lees verder>>>
   
 • 2010-12-16
  De afgelopen maand was het erg rustig in de media op het thema vrijheid van onderwijs. Meestal zijn er artikelen te over, en zeker onder het laatste kabinet Balkenende, toen de PvdA nog in de regering zat, zag de linkse oppositie de kansen schoon om steeds aan de onderwijsvrijheid te knage... Lees verder>>>
   
 • 2010-11-18
  In de achterliggende periode speelde de discussie over het 'enkele feit' weer op. Scholen mogen sollicitanten niet afwijzen op grond van het enkele feit van bijvoorbeeld burgerlijke staat. In Trouw van 29 oktober schreven de indieners van het wetsvoorstel om het enkel feit uit de AWGB te s... Lees verder>>>
   
 • 2010-10-14
  In deze tijd van formatieperikelen is de discussie over artikel 23 niet heel intensief. Toch zijn er wel een aantal dingen die in de krant zijn besproken. In Trouw stond deze maand een bijdrage van mensen van GroenLinks die het toelatingsrecht verdedigen. Dat betekent dat iedere leerling re... Lees verder>>>
   
 • 2010-09-30
  De onderhandelingen over het nieuwe kabinet betekent dat er over onderwijsbeleid niet veel te doen is. De discussies over de onderwijsvrijheid gaan echter gewoon door. Zoals op deze website reeds is gemeld, hebben enkele fracties een voorstel ingediend om de AWGB te veranderen. De 'enkele feit... Lees verder>>>
   
 • 2010-04-22
  In de afgelopen maand is er veel te doen geweest over de uitspraak van de Hoge Raad over de SGP. Dit raakt niet direct aan de vrijheid van onderwijs, maar wel aan de ruimte voor organisaties die handelen vanuit een religieuze overtuiging. Hans Goslinga heeft daar in Trouw een goede column ov... Lees verder>>>
   
 • 2010-03-26
  In de afgelopen maanden is het mede door de val van het kabinet iets rustiger geweest op het terrein van artikel 23. Wel was er veel te doen over zaken die indirect raken aan de vrijheid van onderwijs. Bedoeld wordt de hostierel en de discussies daar omheen waarin het gaat om fundamentele v... Lees verder>>>
   
 • 2010-02-18
  De afgelopen weken is er in de media veel te doen geweest over 'gelijke behandeling'. Dit had te maken met het feit dat er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer was gepland over de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Dit ging wegens ziekte van de minister op het laatste moment niet door. Wel is de d... Lees verder>>>
   
 • 2010-01-28
  Sinds enige tijd lees ik iedere dag drie kranten en loop ik verschillende websites na op zoek naar berichten omtrent de vrijheid van onderwijs. Dit begrip 'vrijheid van onderwijs' moet u ruim interpreteren; ook berichten die zijdelings het onderwijs raken, hebben mijn warme belangstelling. De krante... Lees verder>>>