Menukaart activiteiten 100 jaar vrijheid van onderwijs

Scholen, kerken, verenigingen, etc. kunnen uit onderstaande lijst allerlei zaken kiezen om een activiteit te organiseren rond (bewustwording) vrijheid van onderwijs in het kader van het 100-jarig jubileum.

(Werk)vormen

Dilemmabesprekingen - Voorbeelden van dilemma’s:

 1. Wij willen vrijheid van onderwijs. Reformatorisch onderwijs moet gegeven kunnen worden in Nederland. Maar nu wil een groep moslims ook een eigen school oprichten. Wat nu?
  1. Nee, de islam is een valse godsdienst, dus geen islamitisch onderwijs.
  2. Nee, Nederland is vanouds een christelijk land, en daar past het niet.
  3. Ja, vrijheid van onderwijs betekent dat de moslims gelijk behandeld worden als de gereformeerde gezindte.
  4. Ja, als ze zich maar houden aan de wetgeving van Nederland.
 2. Onderwijsvrijheid is in gevaar. De koppen in de krant liegen er niet om.
  1. Ik vind het overdreven. Het valt allemaal best mee.
  2. Ik vind het wel wat overtrokken: in Nederland kiezen we uiteindelijk voor de democratie. Dus mogen ook wij er in de toekomst wel zijn.
  3. Ik denk dat het nog een aantal jaren duurt, en dan gaan we gewoon zelf het onderwijs bekostigen. Dat hebben ouders er wel voor over.
  4. Nog een aantal jaren, en dan zijn we het reformatorisch onderwijs gewoon kwijt.
 3. We moeten minder nadruk leggen op de waarde van artikel 23 (vrijheid van onderwijs).
  1. Klopt. Het reformatorisch onderwijs heeft een innerlijke kracht die geen wettelijke bescherming nodig heeft.
  2. Klopt. De kwaliteit van het reformatorisch onderwijs is een groot deel van haar bestaansrecht, niet artikel 23.
  3. Mee oneens. Vanuit allerlei kanten wordt alles, en zeker afschaffing van artikel 23, aangegrepen om het reformatorisch onderwijs af te schaffen.
  4. Mee oneens. De kracht en de kwaliteit van het reformatorisch onderwijs staan niet ter discussie, maar een wettelijke bescherming is noodzakelijk om situaties als vóór de vrijheid van onderwijs te voorkomen.
 4. Identiteit op onze school - Ja, onze school is nu eenmaal reformatorisch van karakter. De identiteit is nogal duidelijk. Maar als ik heel objectief kijk, in zijn algemeenheid, dan zie ik het volgende:
  1. De identiteit van onze school is vooral aan de buitenkant, in uiterlijke dingen, zichtbaar.
  2. De identiteit van onze school is vooral goed beschreven.
  3. De identiteit van onze school is een beleefde identiteit.
  4. De identiteit van onze school is gewoon zoals je mag verwachten.

Discussie adhv stellingen - Voorbeelden van stellingen:

 1. 100 jaar onderwijsvrijheid maakt gemakzuchtig.
 2. Reformatorisch onderwijs = heel gewoon.
 3. Aanslagen op artikel 23 moeten ons aan het werk zetten.
 4. Onderwijsvrijheid: daar hebben we recht op.
 5. Betalen voor bijzonder onderwijs: dat komt.
 6. Gezin - kerk - school...
 7. Een zoutend zout ben je niet op een refoschool
 8. De refoschool biedt kansen voor evangelisatie.
 9. Open toelatingsbeleid past bij het ideaal van de school met de Bijbel.
 10. Het reformatorisch onderwijs komt beter tot zijn recht met een open toelatingsbeleid.
 11. We halen 2032 niet.
 12. De innerlijke kracht van het reformatorisch onderwijs is sterker dan de wettelijke bescherming ervan.

Lagerhuisdebat

Voor spelregels: zie www.debatindeklas.nl of debattraining bijv. met sprekers met tegengestelde visies
Voorbeelden van stellingen: zie boven; en:

 1. Stelling: Godsdienstonderwijs is voornamelijk een privéaangelegenheid
 2. Stelling: Reformatorisch onderwijs heeft de ‘bescherming’ van artikel 23 niet nodig.

Tip voor gespreksleiders: u kunt info ophalen bij de SGP-jongeren; ook zijn er praktijkvoorbeelden van VO-scholen die debattrainingen doen met leerlingen.

Vragenronde

Forum

Lezen en bespreken van een boek/artikel (met ouders of docenten/leerkrachten).

Hieronder enkele voorbeelden van artikelen die daarvoor geschikt zijn.

 1. interview Paul Snabel over onderwijs 32.
 2. ‘De refo als Dino’ - Kunz. Reformatorisch Dagblad
 3. Lezing Harm Klifman op netwerkbijeenkomst RMU sector onderwijs GOLV 23-03-2016.
 4. A. Slob, "Discussies over vrijheid van onderwijs open voeren"
 5. SP over Artikel 23

Kringgesprekken / Rondetafelgesprekken

Aan de hand van stellingen en/of dilemma’s (zie boven)

Workshops

 1. Toerusting door kerk - school - gezin met het oog op participatie in de maatschappij.
 2. Reformatorische school als voorbereiding op de seculiere samenleving?
 3. Kinderen van nu - burgers van morgen...
 4. Werken in het reformatorisch onderwijs - beroep of roeping?
 5. Attitudemodel - Driestar Educatief ‘lectoraat christelijk leraarschap’

Jaaropeningen

Uitgangspunt: alle VO-scholen plaatsen de jaaropening in 2017 in het teken van 100 jaar vrijheid van onderwijs:

 1. Bijbels thema (zie onder) door predikant.
 2. Actueel thema door iemand van de school.

Netwerkbijeenkomst met een keuze uit bovenstaande werkvormen.

Bijbelse thema’s

 1. Deuteronomium 6:1-7: En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
 2. Psalm 78:1-6: Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.
 3. Spreuken?
 4. Vrijheid van onderwijs in een seculiere omgeving. Daniël, Jozef, Mozes aan het hof, Esther, Nehemia.
 5. Doopbelofte