Digitaal onderwijsleerpakket - schoolstrijd en 100 jaar onderwijsvrijheid

Juf of meester van groep 7 of 8? Gebruik het digitaal onderwijsleerpakket

> Direct naar het digitaal onderwijsleerpakket

Voor groep 7 en 8 van de basisschool verschijnt dit voorjaar op initiatief van de Werkgroep Vrijheid van Onderwijs 1917/2017 een digitaal onderwijsleerpakket over de Schoolstrijd. Het basispakket bestaat uit 4 lessen met veel verschillende werkvormen en verwerkingsmogelijkheden:

1. Vrij of onvrij
2. Christelijk onderwijs, wat heb je er aan?
3. De aangevochten vrijheid
4. Ontmoeting met niet-christelijk onderwijs

Het doel van dit lespakket is dat de leerlingen kunnen duidelijk maken waar het in de schoolstrijd om ging en welke gevolgen dat tot op vandaag heeft Ze kunnen vertellen waarom het belang,rijk is op een christelijke school te zitten en wat dat met hun persoonlijke ontwikkeling doet.

Met extra onderdelen voor verdiepingslessen:

  • Achtergrondinformatie over de Schoolstrijd en 100 jaar onderwijsvrijheid. De lessen sluiten aan bij de geschiedenismethode Venster op Nederland, groep 8, hoofdstuk 1, venster 4: 'Vechten voor rechten'.
  • Beeldmateriaal beschikbaar gesteld door het Onderwijsmuseum, het Nationaal Archief en EMG.
  • Het boek Schoolstrijd van Marian Schalk dat speciaal is geschreven in het kader van de herdenking.
  • 100 jaar onderwijsvrijheid in 2017. Een ppt waarop een verbinding is aangebracht tussen de lessenserie en het jeugdboek.
  • Verdiepingsopdrachten voor de kinderen.
  • Mogelijke opdrachten, activerende werkvormen en lessuggesties om van het onderwerp de Schoolstrijd een klassenproject of themaweken te maken.
  • Informatie en materiaal om het ontstaan, bestaan en voortbestaan van christelijk onderwijs voor de brede groep van ouders en leerkrachten levend te houden en door te geven.

Projectgroep: A.A. van der Schans, coördinator, J. de Olde, onderwijsontwerper, P. Kieviet, medewerker..

> Lees de info over de presentatiebijeenkomst op 29 maart 2017

> Bekijk ook de flyer met info over het leesboek Schoolstrijd en over het digitaal onderwijsleerpakket

> Direct naar het digitaal onderwijsleerpakket