Opinie

In de media zijn de achterliggende jaren heel wat voor- en tegenstanders aan het woord geweest. Een overzicht. Aanvullingen kunnen naar de webmaster gestuurd worden.

In het najaar van 2004 bracht de G.O.L.V. een bundel uit over de vrijheid van onderwijs. Daarin komen de toenmalige onderwijswoordvoerders van acht politieke partijen aan het woord. Deze bijdragen vormden de basis van een afzonderlijk overzicht van de visie van de politieke partijen op de vrijheid van onderwijs. Diverse partijen hebben sinds 2004 hun bijdrage bijgewerkt of opnieuw geformuleerd.

Naam (ligging)TitelDatum
Rody van Heijst en Lianne Ruitenbeek (SGP-jongeren)Open brief aan Onderwijsminister na zijn kritische noot over refoscholen[2023-04-11]
Bert-Jan Ruissen (SGP - Europees Parlement)Donkere wolken pakken zich samen boven christelijke scholen in Europa[2022-06-16]
Teun Dekker (PC-onderwijs)Antihomoverklaring en artikel 23[2022-06-02]
Hoofdredactioneel commentaar (Reformatorisch Dagblad)Onderwijsinspectie moet niet morrelen aan onderwijsvrijheid[2020-01-11]
dr. A. de Muynck (Driestar Hogeschool)Wat mag christelijk onderwijs ons anno 2017 kosten? [2017-12-28]
prof. mr. drs. B.P. (Ben) Vermeulen (hoogleraar onderwijsrecht)Argumenten tegen artikel 23 te weerleggen[2017-11-20]
Wim Kranendonk (Reformatorisch Dagblad)Eigen kring ondergraaft eigen onderwijs[2017-09-23]
Ton van der Schans (VGS)Reformatorisch onderwijs draagt verantwoordelijkheid voor heel het volk[2017-06-15]
Jet Bussemaker (minister van onderwijs)Onderwijs moet zorgen voor verbinding in samenleving[2017-01-24]
Wim Kuiper (Verus)Wees zuinig op Nederlandse onderwijsstelsel[2017-01-24]
Jan Macdaniel (VGS)Acceptatieplicht in strijd met vrijheid van onderwijs[2014-09-29]
Peter Schalk (RMU)Vervangen enkele feit constructie[2014-04-14]
Martin van den Bogaerdt (VOS/ABB)Na 100 jaar artikel 23 op de schop[2014-04-04]
James Kennedy (historicus / christen)Vervlakking van diversiteit en identiteit[2013-11-26]
Gijsbert Vonk (VGS - beleidsmedewerker)Waarom is vrijheid van onderwijs zo belangrijk?[2013-11-01]
Jos de Kock (theoloog, pedagoog)De christelijke school en de kerk: een discussiestuk[2013-07-15]
Pieter Moens (VGS)Wetsvoorstel D66 schaadt onderwijsvrijheid[2013-05-08]
W.C. van der Toorn (reformatorisch schoolleider)Open toelatingsbeleid biedt kansen voor refoscholen[2013-02-16]
Gert-Jan Segers (CU)Vrijheid van onderwijs breekpunt[2012-08-31]
Bert Jan Kollmer (VOO) en Ritske van der Veen (VOS/ABB)Artikel 23: Onderwijsraad adviseert wel erg voorzichtig...[2012-05-16]
Prot. Chr. Schoolleiders (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs))Wijzigen vrijheid van onderwijs ongewenst en onnodig[2012-03-22]
H. Philipse (hoogleraar Utrecht; bekend vanwege atheïsme)Onderwijs moet volkomen seculier zijn[2011-11-23]
Dennis Bode (VOO)Denominaties zijn uit de tijd![2011-11-04]
Wim Kuiper (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs))Onzin over de vrijheid van onderwijs[2011-04-13]
W. Simons (rechts liberaal)Enkele-feit-bepaling en gelijkheidsdenken[2011-01-04]
jongeren RMU (reformatorisch)Reformatorisch onderwijs belangrijk?[2010-12-28]
S. Slagter (VO-raad)Bijzonder én openbaar onderwijs koesteren[2010-11-29]
Pieter Moens en Gijsbert Vonk (VGS)'Enkele feit' speelt op refoscholen geen rol[2010-11-16]
Piet Keppel (ondernemer)Aantasting artikel 23 belemmert herstructurering onderwijs[2010-11-09]
Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie)Artikel 23 van de Grondwet: afschaffen[2010-11-09]
Henk Lamberink e.a. (LVGS)De vrijheid van onderwijs is bij linkse partijen niet veilig.[2010-09-11]
Gijsbert Vonk (VGS - beleidsmedewerker)Wetsvoorstel 'toelating' is symboolwet[2010-04-08]
Wim Kuiper (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs))Segregatie[2010-02-23]
Gijsbert van der Beek (christelijk onderwijs)Bijzonder onderwijs werkt juist aan integratie[2009-11-02]
F.A.J. Kalberg (staatsrechtdeskundige)Discriminatieverbod staat niet boven onderwijsvrijheid[2009-09-11]
Paul Zoontjes (hoogleraar onderwijsrecht)Vrijheid van onderwijs onder druk[2009-09-11]
H. Lamberink (LVGS)Paarse politici bedreigen vrede in de samenleving[2009-09-04]
Peter Schalk (RMU)Laat ouders onderwijsvorm kiezen die bij hun kind past[2009-08-29]
Aleid Truijens (columnist De Volkskrant)Truijens: "Eén school voor alle gezindten"[2009-08-25]
Rob Jetten, Thijs Kleinpaste (D66 (Jonge Democraten))Schaf religieus onderwijs af[2009-06-13]
Wim Kuiper, Guido de Bruin (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs))Onderwijs geen voertuig van liberale mensvisie[2009-06-13]
André Rouvoet (CU)Aantasting vrijheid van onderwijs weegt zwaar[2009-05-13]
Besturenraad (protestants-christelijk)Haken en ogen aan bindend schooladvies[2009-02-11]
Hoofdredactioneel commentaar (Reformatorisch Dagblad)Artikel 23[2008-12-09]
Michel Rog (CNV)Open brief over weigering homoseksuele leerkrachten[2008-09-30]
Sven Stevenson (PvdA (Jonge Socialisten))Plasterk is goed bezig[2008-09-27]
Harry van der Molen en Geert Meijering (CDJA)CDA moet vrijheid van onderwijs nu redden[2008-09-25]
Hoofdredactioneel commentaar (Reformatorisch Dagblad)Gelijke monniken, gelijke kappen[2008-07-25]
Jasper van Dijk (SP)Artikel 23, tijd voor een update?[2008-06-17]
Wouter van den Berg en Dirk-Jan Nijsink (SGP-jongeren)Tussen staatsbemoeienis en soevereiniteit in eigen kring[2007-10-12]
E.F. Lagerwerf-Vergunst (CU)School gebaat bij goede formulering grondslag[2007-10-11]
Pieter Moens (VGS)Nog genoeg ruimte voor christelijk onderwijs[2007-10-01]
Henk Dijkgraaf (cultuurfilosoof)Christenen moeten eigen onderwijs zelf financieren[2007-09-27]
Wouter Bos (PvdA)PvdA wil geen nieuwe schoolstrijd[2006-11-11]
Wim Uphoff (onderwijsmanager)Geen onderscheid in zuilen meer, maar in onderwijsconcept[2006-11-09]
Peter van Duijvenbode (adviseur bestuurlijke vernieuwing chr. onderwijs)Afschaffing religieus bijzonder onderwijs onliberaal[2006-06-05]
Kars Veling (CU, directeur VO-school)Maak alle scholen bijzonder[2006-05-25]
G.J. Schutte (CU (GPV))Niet te veel rommelen aan artikel 23[2006-05-17]
C. Schavemaker en J. de Vries (humanist)Herschrijf artikel 23 op basis van mensenrechten en rechten van het kind[2006-05-12]
Bas Levering (PvdA)Het verdwijnen van artikel 23 is een kwestie van tijd[2006-04-19]
Mariëtte Hamer (PvdA)'Er moet voor ouders iets te kiezen blijven.'[2006-04-08]
Jan Jarig van der Tol (GMV/GVOLK, voorzitter vakgroep onderwijs)Op weg naar de echte onderwijsvrijheid? Wijst Veling ons de goede richting?[2006-02-24]
Paul Zoontjes (hoogleraar onderwijsrecht)Vetrek van openbaar maakt nog niet bijzonder[2006-02-17]
Kars Veling (CU, directeur VO-school)Veling wil af van gemorrel aan artikel 23[2006-02-14]
Willem Kok (SGP-jongeren)PRDV en artikel 23[2005-12-09]
A. Hirschi Ali (VVD)Hirsi Ali in publiek debat met Wiegel[2005-11-24]
Joost Veldman (SGP-jongeren)Vrijheid van onderwijs Kostbaar geschenk of noodzakelijk kwaad?[2005-10-26]
N.J. Ginjaar-Maas (VVD)Liberalisme betekent ruim baan voor bijzonder onderwijs[2005-10-21]
Gert Schutte (GPV, oud-lid Tweede Kamer)Is geestelijke vrijheid nog veilig bij VVD?[2005-10-10]
Telderstichting (VVD)De grenzen van de open samenleving[2005-10-06]
M.J.A. van der Hoeven (CDA, minister van onderwijs)Maak werk van je identiteit[2005-08-30]
E. Balemans (VVD)"Algemene vakken moeten seculier zijn"[2005-06-04]
J.J. Suurmond (theoloog, psycholoog)De C van Christelijke scholen is springlevend[2005-04-19]
G. Dales (VVD)Alleen ruimte voor seculier onderwijs[2005-03-05]
F. Vergeer (SP)SP wil ontmoeting vóór onderwijsvrijheid[2005-03-05]
W. Bos (PvdA)Bos morrelt aan toelatingsbeleid bijzondere scholen[2004-12-14]
ds. L.W. van der Meij (Christelijk Gereformeerd, predikant)Deuren niet te wijd open[2004-10-28]
L.D. van Klinken (reformatorisch schoolbegeleider)Verplicht integreren[2004-06-18]
Ayaan Hirschi Ali (VVD)Ayaan Hirsi Ali over fundamentalisten op de Veluwe[2004-05-18]
D. Vogelaar (Pieter Zandt scholengemeenschap, rector)Minister mag reformatorisch onderwijs niet dwingen luiken te ver te openen[2004-04-29]
R. Kuiper (bijz. hoogleraar Ref. Wijsbegeerte)Open luiken refoscholen in lijn van Groen[2004-04-27]
Paul Zoontjes (hoogleraar onderwijsrecht)Tijd voor discussie over onderwijsvrijheid[2004-04-25]
(PvdA) Meningen over de vrijheid van onderwijs binnen PvdA verdeeld[2004-03-27]
L.M.P. Scholten (Gereformeerde Gemeente in Nederland)Geloven in bange tijden[2004-03-06]
A. Slob (CU)Ruimer toelatingsbeleid helpt zwarte school niet[2004-03-05]
M. Burggraaf (Chr. Hogeschool Ede)Formele bedreiding niet aan de orde[2004-03-04]
R. Kuiper (bijz. hoogleraar Ref. Wijsbegeerte)Allochtonen op een refo-school[2004-02-20]
J. de Beus (PvdA)Het is tijd voor een linkse schoolstrijd, tegen de verzuiling[2004-02-06]
I.A. Kole (Gereformeerde Gemeente)Nu is het zaak de krachten te bundelen[2004-01-31]
J. Wallage (PvdA)Nederland wordt onverdraagzaam[2004-01-31]
H. Lamberink (LVGS)Profileringsdrang politiek wint het van feiten[2004-01-20]
H. Strietman (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs))Onderwijs en integratie: vrijheid in gebondenheid[2004-01-20]
A. Slob (CU)Graag een open discussie over onderwijsvrijheid[2004-01-02]
ds. W. Visscher (Gereformeerde Gemeente, predikant)Waakhond voor het reformatorisch onderwijs[2004-01-02]
S. Paas (Christelijk Gereformeerd, theoloog)Waarom het bijzonder onderwijs moet blijven[2003-12-23]
H. Dijkstal (VVD)Huidige integratiedebat is gevaarlijk[2003-12-20]
H. Philipse (hoogleraar Utrecht; bekend vanwege atheïsme)Pleidooi voor een nieuwe schoolstrijd[2003-12-18]
Patrick van Schie (VVD)Islamitisch onderwijs vertraagt integratie en emancipatie. Daarom moet artikel 23 van de Grondwet wijken[2003-12-18]
G. van der Hoek (Driestar College, voorzitter Centr. Directie)Voorzichtigheid geboden in discussie onderwijs[2003-02-11]
A. Karens e.a. (GOLV/RMU)Aanval op bijzonder onderwijs als bliksemafleider voor falend integratiebeleid[2002-12-23]
R. Evers (rabbijn)Inspectie godsdienstles is nogal hypocriet[2002-12-20]
H. Vos (VGS)VGS hekelt aanval Zalm op refo-scholen[2002-12-18]
G. Zalm (VVD)VVD-leider Zalm beperkt ethische vrijheid scholen[2002-12-17]