Vrijheid van onderwijs

GroenLinks - R. Grashof

Vrijheid van onderwijs betekent dat ouders een school voor hun kinderen kunnen kiezen die bij hun levensovertuiging of pedagogische visie past, of dit nu in de vorm van christelijk, islamitisch of jenaplanonderwijs is. Die keuzevrijheid is waardevol. Maar er zijn wel aanpassingen nodig om discriminatie te voorkomen en tweedeling in het onderwijs (segregatie) tegen te gaan.

Alle niet-openbare scholen in Nederland hebben op dit moment teveel vrijheid om leerlingen te weigeren, bijvoorbeeld omdat zij het 'verkeerde' geloof aanhangen. Dat is vreemd, omdat deze 'bijzondere scholen' wel door de overheid bekostigd worden. Daarom moet er een inschrijvingsrecht voor alle kinderen komen, oftewel een acceptatieplicht voor alle scholen. Dit betekent dat het respecteren van de grondslag van een school voldoende is om te worden toegelaten.

Het is logisch dat een school wil dat een leraar de richting van de school goed kan uitdragen. Maar GroenLinks vindt het niet acceptabel dat scholen allerlei eisen stellen aan het privéleven van leraren. Op dit moment kunnen leraren bijvoorbeeld worden ontslagen omdat ze ongehuwd samenwonen, of een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht. GroenLinks vindt dit een vorm van discriminatie. GroenLinks werkt samen met andere partijen om de wet te veranderen zodat ontslag om zulke redenen verboden wordt.

Gemeentes en schoolbesturen moeten afspraken maken over het bestrijden van de tweedeling in het onderwijs. Goede zwarte scholen bestaan, maar we kunnen niet om het feit heen dat deze scholen vaker kampen met een grote concentratie aan achterstandsleerlingen. Bovendien hebben die scholen de meeste docenten zonder diploma en is het ziekteverzuim er het grootst. Deze combinatie zorgt ervoor dat het voor de leerlingen lastig is om uit hun achterstandspositie te ontsnappen. GroenLinks wil fors investeren in onderwijs om de achterstanden aan te pakken, zodat alle scholen weer aantrekkelijk worden voor alle kinderen.

Om alle kinderen gelijke kansen te geven moeten aanmeldprocedures gelijk oplopen, bijvoorbeeld door één vast aanmeldmoment voor nieuwe basisschoolleerlingen. Het plaatsen van kinderen op een school in de eigen buurt moet worden bevorderd. Op die manier kunnen wij tegengaan dat bevolkingsgroepen al vanaf vierjarige leeftijd langs elkaar heen leven.