Herdenkingsdienst

Woensdag 17 mei 2017 belegde de Werkgroep Vrijheid van Onderwijs 1917 - 2017 een herdenkingsdienst in de Sint Jan in Gouda. Naast referaten van Kamerlid Bisschop en onderwijsbestuurder Rottier, was er onder andere ook een muzikale bijdrage het Pabo 2- koor van Driestar Educatief en het koor van het Driestar College.

De bijeenkomst werd geopend door ds. H.A. van Zetten, voorzitter van de VGS, de besturenorganisatie voor het reformatorisch onderwijs. Hij riep een ieder er toe op om niet te eindigen in de deugdelijkheid van de eigen scholen, maar om Gods deugden te bezingen, Zijn trouw en goedertierenheid.

Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP, keek in zijn referaat terug op 100 jaar vrijheid van onderwijs. Volgens hem zijn christelijke scholen het aan zichzelf verplicht om de geschiedenis van de schoolstrijd in hun lesprogramma op te nemen. Laten we beseffen dat ons onderwijsstelsel in de wereld uniek is. Ook in de volle breedte van de Tweede Kamer wordt de waarde van de vrijheid van onderwijs herkent, zo gaf Bisschop de aanwezigen mee.

Maar Bisschop wees er ook op dat er ontwikkelingen zijn waardoor de vrijheid van onderwijs kan veranderen. Denk dan bijvoorbeeld aan de beperking van het toelatingsbeleid, of de trend dat de overheid zich steeds meer bemoeit met de onderwijsinhoud.

Bisschop keek ook met een gevoel van heimwee terug naar het grote ideaal van Groen van Prinsterer: de openbare school met de Bijbel, een school waar alle kinderen van Nederland allemaal in aanraking komen met de boodschap van zonde en genade, van Gods zegenrijke geboden.

Rens Rottier, bestuurder van Driestar Educatief, sprak over "De volgende 100 jaar". Hij constateerde dat de vanzelfsprekendheid voorbij is dat ouders uit de gereformeerde gezindte kiezen voor een reformatorische school. De gemiddelde ouder is kritischer geworden en gedraagt zich als een consument. Rottier pleitte voor een grotere betrokkenheid van ouders bij de scholen. Ook aan de personeelskant legde hij de vinger bij een ontwikkeling die weliswaar aansluit bij de trends anno 2017, maar die voor het reformatorisch onderwijs zorgen kan geven. Terwijl ook in het reformatorisch onderwijs de komende jaren veel nieuwe gemotiveerde leraren nodig zijn, is voor veel jongeren en ouderen de eigen carrière meer maatgevend dan de vraag waar wij in de samenleving God het best kunnen dienen.

Boek: om een eigen schoolOok ging Rottier in op de plaats van de christelijke scholen in een seculiere wereld. De samenleving begrijpt de principes van een christelijke school echt niet. Daarom moeten scholen beter en vaker verwoorden wat ze beogen. Op dezelfde manier moeten de christelijke scholen jongeren toerusten voor het leven in een niet-christelijke omgeving. De Driestarbestuurder benadrukte dat reformatorische scholen niet alleen "een eigen sfeer met de Bijbel" moeten hebben, maar ook de identiteit moeten vertalen richting pedagogiek en didactiek.

Wim Kranendonk, voorzitter van de Werkgroep Vrijheid van Onderwijs 1917 / 2017, overhandigde na de twee sprekers een lees- en kijkboek aan de auteurs, Leunis van Klinken en Daan Vogelaar. Hij memoreerde dat in 1934, bij de herdenking van 25 jaar financiële gelijkstelling vergadercentrum Tivoli in Utrecht uitpuilde, terwijl bij de herdenkingsdienst in de Sint Jan de kerk bij lange na niet vol was.